NATUURLEXICON


Gevlekte Bollenzweefvlieg

Eumerus flavitarsisDe Gevlekte Bollenzweefvlieg Eumerus flavitarsis is een kleine, zwarte zweefvlieg met een lengte van 5 tot 7 mm. Het tweede rugplaatje heeft 2 geelwitte vlekken. De rest van het achterlijf is donker gekleurd met witte haarbandjes. De achtertarsen van het mannetje zijn sterk verbreed en zilverwit behaard.

Deze zeer zeldzame zweefvlieg vliegt in één generatie van begin juni tot eind september in vochtige, vooral oude, loofbossen. De soort wordt vaak gevonden bij groeiplaatsen van Kleine Duizendknoop Persicaria minor en in de nabijheid van water (volgelopen karrensporen en plassen langs bospaden).

De vrouwtjes houden zich soms groepsgewijze op aan de voet van oude loofbomen.   

Home