NATUURLEXICON


Gevlekte Borstelroofvlieg

Erax punctipennisDe Gevlekte Borstelroofvlieg Erax punctipennis is een sterk behaarde en beborstelde roofvlieg. De middenknobbel is groot en bezet met een bossige baard. De borstels op de borststukrug reiken tot achter de kop. Vlak vóór het schildje heeft de vlieg een witte pluk haar. De vlieg meet 9 tot 12 mm.

Deze zeer zeldzame roofvlieg komt van begin maart tot begin mei voor in warme, droge kalkgraslanden.  

De soort jaagt vanaf de kale bodem of vanaf grashalmen.

Home