NATUURLEXICON


Gevlekte Dovenetel

Lamium maculatum   De Gevlekte Dovenetel Lamium maculatum groeit op iets vochtige, meestal halfbeschaduwde standplaatsen op een voedselrijke, humeuze, niet te zware grond. We vinden deze vrij algemene plant in bosranden, open bosjes, langs oevers, op omgewerkte grond en tussen kreupelhout.

De plant bloeit van april tot de eerste vorst met paarsachtig roze lipbloemen in bundels of kransen. De onderlip van de bloem is gevlekt. Ook de bladeren zijn gevlekt en eivormig. Er is een wortelstok. Van deze soort bestaan er bontbladige kweekvormen.

De nectar is alleen bereikbaar voor vlinders, bijen en hommels met een lange roltong. Deze insecten raken met de rug de stempel en daarna de stuifmeelzakjes en zorgen dus voor de bestuiving.

Deze plant is één van de waardplanten van de vlinders Roomvlek Arctia villica, Boterbloempje Pseudopanthera macularia en Koperuil Diachrysia chrysitis.

Home