NATUURLEXICON


Gevlekte Gouden Bladloper

Xylota xanthocnemaDe Gevlekte Gouden Bladloper Xylota xanthocnema is een vrij kleine, slanke zweefvlieg met een lengte van 9 tot 13 mm. De schenen zijn volledig geel. Rugplaatjes 2 en 3 hebben geelachtige zijvlekken.

Deze vrij zeldzame zweefvlieg kan van begin mei tot begin september worden gezien in oude, vochtige, voedselrijke loofbossen met een goed ontwikkelde onderbegroeiing.

De larven voeden zich met boomsappen. Hun ontwikkeling duurt waarschijnlijk 2 jaar.  

Home