NATUURLEXICON


Gevlekte Heispanner

Dyscia fagaria   De Gevlekte Heispanner Dyscia fagaria is een nachtvlinder die sedert 1999 niet meer in Vlaanderen waargenomen, tot in 2009 (Zichem) een exemplaar werd gezien.  

Het is niet duidelijk of dit exemplaar uit een regionale populatie kwam dan wel een zwerver was die van verder gelegen gebieden afkomstig was.  

Ook in Nederland is het een vlinder die slechts af en toe wordt gezien, verspreid over het hele land.

Home