NATUURLEXICON


Gevlekte Molmzweefvlieg

Brachypalpus laphriformis   De Gevlekte Molmzweefvlieg Brachypalpus laphriformis is een zweefvlieg die sterk op een Honingbij Apis mellifera lijkt. Bij het mannetje is de achterdij verdikt; bij het vrouwtje minder. De ogen van het mannetje raken elkaar. De zweefvlieg meet 10 à 12 mm. Deze vlieg bewoont loofbossen met grote boomstronken en zoeken ook bloemen op in vochtige, bloemrijke weilanden langs de bosranden.

De mannetjes vliegen vaak snel rond hoge boomstronken met rottend hout. De vrouwtjes zijn vaak op witte bloemen of rustend op bladeren te vinden. De vliegtijd valt tussen begin april en eind juni.

De larven bevinden zich vooral in boomstronken van 2 tot 4 m hoog. Soms worden de larven ook in naaldhout gevonden.   

Home