NATUURLEXICON


Gevlekte Russula

Russula maculata   De Gevlekte Russula Russula maculata is een zwam die voorkomt in lanen, loofhoutsingels en bosranden op een zand- of kleibodem.

Home