NATUURLEXICON


Gevlekte Smalboktor

Leptura quadrifasciataDe Gevlekte Smalboktor Leptura quadrifasciata is een kever met een zwart halsschild met geelgrijze beharing. De dekschilden zijn geel met zwarte dwarsbanden, die min of meer gelijk van tekening zijn.

De poten zijn volledig zwart. Het mannetje heeft volledig zwarte sprieten; bij het vrouwtje hebben de sprieten een geel uiteinde.

De kever meet 11 tot 20 mm en komt van begin juni tot begin september voor op bloemen (Braam, distelsoorten, Gewoon Duizenblad, Peen, Berenklauw-soorten) en dit vooral op vochtige terreinen.

De larven leven in vermolmd hout (vooral van Populier- en Wilgsoorten). De ontwikkeling van de larven duurt minstens 3 jaar.  

Home