NATUURLEXICON


Gevlekt Hertshooi

Hypericum maculatum   Het Gevlekt Hertshooi Hypericum maculatum groeit in slootkanten en op moerassige plaatsen, op een schrale kalkarme grond.

Deze soort bloeit van juni tot september met gele bloemen. De bladeren zijn eivormig.

Home