NATUURLEXICON


Gevleugeld Hertshooi

Hypericum tetrapterum   Het Gevleugeld Hertshooi Hypericum tetrapterum lijkt sterk op het Sint-Janskruid Hypericum perforatum. Deze plant groeit evenwel in slootkanten, op moerassige plaatsen en op allerlei vochtige en natte plaatsen op een niet te zure bodem, zoals onbemeste hooilanden en drassige kapvlakten.

De niet al te grote, gele bloemen bloeien van juni tot augustus. De bladeren zijn langwerpig of eivormig. De stengels zijn vierkant en voorzien van vleugelranden.

Home