NATUURLEXICON


Gewone Alikruik

Littorina littorea   De Gewone Alikruik Littorina littorea is een zeer algemene zeeslak die voorkomt in de getijdenzone bij de kust op stenen, planten en havenwerken. Hij heeft geen sifo. Deze slak verlaat soms het water. Het dier leeft in groepen.

Het huisje is grijs tot olijfbruin en wordt maximum 3 cm lang. Hij kan zijn huisje met een soort dekseltje stevig afsluiten. De slak kan verschillende dagen op het droge in leven blijven.

Home