NATUURLEXICON


Gewone Bandspanner

Epirrhoe alternata   De Gewone Bandspanner Epirrhoe alternata behoort tot de spanners. De vleugels zijn voorzien van witte en bruine banden. Deze vlinder vliegt van mei tot augustus in 2 generaties.

Deze vlinder meet 25 tot 27 mm.

De waardplanten van de rupsen zijn Walstro-soorten Galium species.

De pop overwintert in cocon in de grond.

Home