NATUURLEXICON


Gewone Beekloper

Velia caprai   De Gewone Beekloper Velia caprai is een waterwants, die voorkomt op langzaam stromende beken en bochten met sneller stromend water. De rand van het achterlijf is oranje gevlekt.

Het diertje meet 6 tot 9 mm.  

Het voedsel bestaat uit in het water gevallen insecten. Deze wants verstopt zich graag tussen de oevervegetatie. Deze soort kan ook in de winter actief zijn.


Home