NATUURLEXICON


Gewone Behangersbij

Megachile versicolor   De Gewone Behangersbij Megachile versicolor is een algemene solitaire bij. Deze bij meet 9 tot 12 mm.

Het vrouwtje heeft een oranje buikschuier. De tergieten van het achterlijf zijn voorzien van wittige, onopvallende, breed onderbroken haarbandjes.  

Het mannetje heeft een witte ononderbroken band op het vijfde achterlijfssegment.

Deze bij komt voor in bosranden, op kapvlakten, op heiden en in tuinen en parken.

Deze bij vliegt in één generatie van half mei tot half september. De mannetjes vliegen eerder dan de vrouwtjes.

Het nest wordt gemaakt in dood hout en plantenstengels, zowel in bestaande als in zelfgeknaagde gangen, ook in kunstnesten (gangen met een diameter van 5 tot 6 mm). De bij vertoont een voorkeur voor vlinderbloemigen, maar is ook op composieten zoals Knoopkruid Centaurea jacea te vinden.   

De bij is een gastheerbij van de Duinkegelbij Coelioxys mandibularis en waarschijnlijk ook van de Gewone Kegelbij Coelioxys inermis.

Home