NATUURLEXICON


Gewone Berenklauw

Heracleum sphondyliumDe Gewone Berenklauw Heracleum sphondylium is een zeer algemene plant van kalk- en voedselrijke, matig vochtige gronden. We vinden deze plant vaak in overbemeste graslanden, dijken, braakliggende terreinen, langs bosjes en in stadsplantsoenen. Deze plant bloeit van juni tot de eerste vorst met witte bloemen die in meervoudige platte schermen staan.

De bladeren zijn veervormig samengesteld. De plant heeft penwortel. De vruchten zijn splitvruchten.

De bloemen worden bestoven door honderden kleine insecten.

De plant is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron en trekt vooral vlinders, solitaire wespen, zandbijen, groefbijen, maskerbijen en metselbijen aan.

De Schermbloemzandbij Andrena nitidiuscula kent een gespecialiseerd bloembezoek op schermbloemen zoals deze plant.

Ook de Goudpootzandbij Andrena chrysosceles en de Wimperflankzandbij Andrena dorsata worden vaak op schermbloemen aangetroffen.

Maskerbijen (zoals bijvoorbeeld de Brilmaskerbij) worden vaak op schermbloemigen aangetroffen, omdat ze een hele korte tong hebben waarmee ze enkel nectar kunnen drinken van bloemen met een oppervlakkige nectardiscus.  

De overblijvende stengels van de plant zijn een belangrijke nestplaats voor heel wat solitaire bijen en wespen.

Kevers hebben een korte tong en bijtende kaken en kunnen gemakkelijk de ondiep liggende nectar bereiken. Het talrijkst op de Gewone Berenklauw zijn de soldaatjes en de smalbokken.

Ook verschillende soorten zweefvliegen komen op deze plant voor, zoals het Ongeschoren Gitje Cheilosia barbata.    

De stengelharen en de bladeren kunnen bij aanraking met de huid leiden tot het verschijnsel dat men fytofotodermatitis noemt. Als het sap namelijk wordt bestraald met ultraviolet licht (zonlicht) wordt het giftig en reageert het als een zuur. Na 24 uur ontstaan rode jeukende vlekken, nog wat later ook zwellingen en blaarvorming als een brandwond . Dit kan tot twee weken duren. Bij ernstige gevallen kan een blijvende bruinverkleuring ontstaan. Indien het sap in de ogen terechtkomt is een tijdelijke en zelfs permanente blindheid mogelijk.

Home