NATUURLEXICON


Gewone Beurszwam

Volvariella gloiocephala   De Gewone Beurszwam Volvariella gloiocephala is een algemene plaatjeszwam met een eivormige tot gewelfde vaalwitte hoed met een diameter tot 14 cm.

De wittige steel is aan de voet verbreed. Deze zwam komt voor op humeuze grond, compost en houtsnippers in parken, tuinen en ruigten, op of langs ruiterpaden, vaak op een verstoorde grond. Hij komt voor van de zomer tot de herfst. Het is een saprofiet.


Home