NATUURLEXICON


Gewone Bladjager

Dioctria hyalipennisDe Gewone Bladjager Dioctria hyalipennis is een algemene roofvlieg met een lengte van 8 tot 12 mm. Het is een variabele soort met een grotendeels bestoven borststukrug, een zilveren zijstreep op het borststuk en een zwart achterlijf. De poten kunnen zeer variabel gekleurd zijn.

Deze vlieg is van eind april tot begin september actief in bosranden en struwelen. De vlieg komt vooral voor in eiken-berkenbossen, maar kan ook in stedelijk gebied worden gezien.   

Home