NATUURLEXICON


Gewone Bollenzweefvlieg

Eumerus strigatusDe Gewone Bollenzweefvlieg Eumerus strigatus is een volledig zwarte zweefvlieg met een lengte van 5 tot 7 mm. Deze soort heeft geen knobbeltje aan de onderzijde van de achterdijen, die aan de onderzijde volledig behaard zijn.

Deze algemene soort vliegt in 2 generaties van eind april tot eind september in gras- en kruidenvegetaties zoals ruigten, uiterwaarden en kalkgraslanden en ook op aardappel- en uienvelden.

De larven ontwikkelen zich in wortels en bollen van uiteenlopende planten (Aardappel, Hyacint, Narcis, Ui), vaak met meerdere larven per plant.   

Home