NATUURLEXICON


Gewone Bostrechterspin

Coelotes terrestris   De Gewone Bostrechterspin  Coelotes terrestris is een spin die onder stenen en liggend hout voorkomt.

Het is een soort die voorkomt in drogere loofbossen met een dikke strooisellaag en veel dood hout en nabij diepe, oude, beboste holle wegen.

Het is een kensoort van oude bossen met veel dood hout.

Home