NATUURLEXICON


Gewone Dwergzesoog

Oonops pulcher   De Gewone Dwergzesoog Oonops pulcher is een spin die normaal gezien in onze streken gevonden wordt in of dicht bij huizen. In Zuid-Europa leeft deze soort onder boomschors.

Bij een spinnenonderzoek in Antwerpen (2004) werd deze spin gevonden onder de schors van een Plataan Platanus species. Dit kan er op wijzen dat deze spin zich aanpast aan de hogere temperaturen.

Home