NATUURLEXICON


Gewone Eikenblaasmijnmot

Ectoedemia albifasciellaDe Gewone Eikenblaasmijnmot Ectoedemia albifasciella is een micronachtvlinder.

Deze vlinder zet de eitjes af bovenop de bladeren van Eik-soorten Quercus species en Beuk Fagus sylvatica, soms ook op Tamme Kastanje Castanea sativa.

De rupsen, die in augustus en september voorkomen, mineren deze bladeren. In een eerste deel wordt een smalle gang gegraven langs een nerf. De gang gaat over in een blaasje. Vaak bevinden zich verschillende gangen in één blad.

De verpopping gebeurt buiten de gang en het blaasje.  

Home