NATUURLEXICON


Gewone Ereprijs

Veronica chamaedrys   De Gewone Ereprijs Veronica chamaedrys groeit in kleine of dichte groepen in weilanden, duinen, langs bosranden, boswegen of open plaatsen in bossen. Deze licht giftige plant wordt 10 tot 30 cm hoog. Het plantje bloeit van april tot juli met blauwe bloempjes die 4 kroonbladeren en 2 meeldraden bezitten. De bladeren zijn zittend.

De donkerblauwe aders op de bloemen reflecteren de UV-stralen van de zon niet. Vliegen en kleine vlinders kunnen het UV-licht waarnemen en vinden zo gemakkelijk de weg naar de ingang van de kroonbuis.

De stengel heeft 2 haarlijsten.

De Ereprijszandbij Andrena labiata is gespecialiseerd op deze plant en andere Ereprijs-soorten Veronica species. Ook de Witkopdwergzandbij Andrena subopaca kan op de bloemen van deze plant worden gezien.

De plant wordt ook bezocht door hommels zoals de Boomhommel Bombus hypnorum.

De Dwerglangsprietmot Cauchas fibulella, een dagactieve micro-nachtvlinder is sterk gebonden aan deze plant.  


Home