NATUURLEXICON


Gewone Franjezwam

Thelephora terrestris   De Gewone Franjezwam Thelephora terrestris  is een algemene plaatjesloze vlieszwam, die waaiervormige plakkaten vormt. De bovenzijde is concentrisch gezoneerd. De rand is licht gewimperd.

Deze zwam komt voor bij jonge loof- en naaldbomen in bossen en op heidevelden op voedselarme grond, vaak op strooisel of op en rondom stammetjes.


Home