NATUURLEXICON


Gewone Geurgroefbij

Lasioglossum calceatum   De Gewone Geurgroefbij Lasioglossum calceatum is een zeer algemene bij die in 1 generatie vliegt van begin maart tot oktober (mannetjes vliegen vanaf juni).

De kop van het vrouwtje is breder dan lang. Het borststuk is helder bruinbehaard. Het achterlijf is tamelijk kaal. De achterranden van de achterlijfssegmenten zijn licht en doorschijnend. Delen van het achterlijf kunnen rood zijn.  

Het mannetje heeft lange, donkere antennes en een donkere bovenlip. Delen van het achterlijf kunnen rood zijn. Soms zijn er grote viltvlekken op tergieten 2 tot 4. 

Deze groefbij meet 8 tot 10 mm en bezoekt verschillende soorten planten. In het voorjaar wordt vooral op Wilg-soorten gevlogen, later op composieten zoals Jacobskruiskruid Jacobaea vulgaris, Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale, maar de bij wordt ook gezien op Struikhei Calluna vulgaris, Sporkehout Rhamnus frangula en andere plantenfamilies.

De bij behoort tot de solitaire bijen, maar ze leidt een primitief eusociaal leven, waarbij een bevrucht vrouwtje eerst werksters en dan vruchtbare nakomelingen krijgt. Een viertal vrouwtjes maken één nest. Eén vrouwtje wordt koningin. De werksters en de koningin verschillen duidelijk in morfologie. De koningin leeft ongeveer 1 jaar; de werksters leven slechts enkele weken.

Het nest wordt ondergronds gebouwd. De broedcellen worden geclusterd. Volwassen vrouwtjes overwinteren.

Deze bij komt in verschillende biotopen voor, zowel op warme, droge duinzanden als in kleine stadstuinen.  

De Gewone Geurgroefbij is één van de gastheerbijen van de Dikkopbloedbij Sphecodes monilicornis (koekoeksbij).

Home