NATUURLEXICON


Gewone Haarmuts

Orthotrichum affine   De Gewone Haarmuts Orthotrichum affine is een mos dat groeit op vochtige boomschors, oude muren, daken en basaltblokken.

Haarmutsen zijn epifytische topkapselmossen. Ze groeien op levende planten zonder hieraan voedsel te onttrekken. In dit geval zijn dit bomen met een rijke schors in open bossen en struwelen. De sporen zitten in een kapsel dat uit de top van het mosplantje groeit. De mosplantjes staan rechtop, dicht tegen elkaar. Op die manier beschermen ze elkaar tegen uitdroging.   


Home