NATUURLEXICON


Gewone Heispanner

Ematurga atomariaDe Gewone Heispanner Ematurga atomaria behoort tot de spanners. Hij heeft een vleugelspanning tot 3 cm en vliegt in 2 generaties van april tot september. De geslachten zijn verschillend van kleur. Het mannetje heeft lichtbruine voorvleugels en geelachtige achtervleugels. Alle vleugels hebben een bruin zigzagmotief. De voelsprieten van het mannetje zijn lang gekamd. Het vrouwtje heeft een gelijkaardig motief op witte vleugels. De voelsprieten van het vrouwtje zijn draadvormig. Deze vlinder bewoont heidegebieden, schrale graslanden en veengebieden.

De vlinders zijn dagactief. De rups is grijs tot donkergroen en heeft vaak witte vlekjes op de rug.

De waardplanten van de rupsen zijn Struikhei Calluna vulgaris, Gewone Rolklaver Lotus corniculatus, Knoopkruid Centaurea jacea, Verfbrem Genista tinctoria en Wilde Gagel Myrica gale.

De soort overwintert als pop in of op de grond.

Home