NATUURLEXICON


Gewone Huisspin

Eratigena atrica   De Gewone Huisspin Eratigena atrica is een grote langpotige spin met een geelbruin achterlijf met zwarte vlekjes. De soort behoort tot de trechterspinnen. Het is een algemeen voorkomende spin, onder meer in gebouwen en schuren, maar komt ook voor buiten op beschutte plaatsen zoals bijvoorbeeld onder houtstapels of tussen houtblokken voor de haard. Bij veel mensen lokt deze soort een irrationele angstreactie uit.  

Het web wordt horizontaal bevestigd als een soort mat met aan één kant een woonbuis. Het duurt dagen vooraleer deze constructie is afgewerkt. De prooien, die bestaan uit kleine insecten, raken met de poten verstrikt in de niet-kleverige draden en worden snel gegrepen door de spin.

Deze spin wordt tot 18 mm groot (lichaam) met poten die tot 5 cm lang kunnen worden. De grijsbruine poten hebben geen tekening.

Het mannetje is ongeveer even groot als het vrouwtje. Het vrouwtje lokt een mannetje met een sekslokstof (feromoon). De eitjes worden omstreeks april in een gesponnen cocon gelegd aan de rand van de woonbuis. Een cocon bevat tot 50 eitjes. De jonge spinnen verschijnen in mei.

Het vrouwtje kan tot 6 jaar oud worden.  

Home