NATUURLEXICON


Gewone Kameleonspin

Misumena vatia   De Gewone Kameleonspin  Misumena vatia of Krabspin komt meestal voor op droge, schrale graslanden, die rijk zijn aan bloemen.

Het mannetje wordt tot 5 mm groot; het vrouwtje wordt 10 mm groot. Het vrouwtje kan wit zijn, geel of groen. Het mannetje is bruin of heeft een bruin-wit gestreept achterlijf. Deze spin zit veel op bloemen, waar ze op insecten loert. Het vrouwtje zoekt bloemen met een overeenkomstige kleur op en verandert zelf van kleur tot ze nagenoeg niet meer opvalt. Zo kan ze insecten die de bloemen bezoeken gemakkelijk aanvallen. Ook dagvlinders en bijen kunnen ten prooi vallen. De mannetjes kunnen hun kleur niet veranderen. De verlengde voorste pootparen geven deze spin een krabachtig uiterlijk. De spinnen kunnen zelfs zoals krabben zijwaarts en achteruit lopen.

Home