NATUURLEXICON


Gewone Kleine Wespbij

Nomada flavoguttataDe Gewone Kleine Wespbij Nomada flavoguttata vliegt in 2 generaties van begin maart tot eind mei en van begin juni tot eind augustus op allerlei terreinen, zoals spoorwegen, bermen, dijken, ruigten, afgravingen en bosranden, ook in steden.

Het vrouwtje heeft een roodachtig voorkomen. Het achterlijf heeft veel rood. De tergietzijden 2 en 3 hebben meestal kleine gele vlekken. Er zijn 2 rode vlekjes op de rug. Het borststuk heeft een grote, ronde, soms gedeelde vlek.

Het borststuk van het mannetje is doorgaans volledig zwart. Het onderste deel van het gezicht is geel. Tergieten 1 tot 3 zijn vaak zwart-rood gebandeerd. De poten zijn donker.  

Deze bij meet 5 tot 7 mm.     

Het is waarschijnlijk een broedparasiet bij de Gewone Dwergzandbij Andrena minutula, de Glimmende Dwergzandbij Andrena minutuloides en de Witkopdwergzandbij Andrena subopaca.

Deze algemene bij bezoekt de bloemen van Fluitenkruid Anthriscus sylvestris en Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale.

Home