NATUURLEXICON


Gewone Koekoekswesp

Dolichovespula adulterinaDe Gewone Koekoekswesp Dolichovespula adulterina is een stevig gebouwde wesp met een gele tekening. Het kopschild is naar beneden uitgetrokken in twee scherpe tandjes. Het is zwart behaard en bestippeld.

Deze wesp lijkt op de Saksische wesp Dolichovespula saxonica. Het is ook een parasiet bij deze soort.

Het is een koekoekswesp. Er komen dus geen werksters van deze soort voor.

Het is een zeldzame wesp maar deze wesp wordt ook maar weinig gezien omdat de vrouwtjes, van zodra ze een nest hebben geparasiteerd, het nest niet meer verlaten. Daarna worden alleen pas uitgekomen vrouwtjes en mannetjes gezien.

Deze wesp komt vooral voor in naaldbossen en stedelijke gebieden, zoals tuinen, parken en ruderale terreinen.  

Het vrouwtje dringt het nest van de Saksische wesp binnen en doodt de aanwezige koningin. De nakomelingen van de koekoekswesp worden door de werksters van de waardsoort grootgebracht.

De larven van de oorspronkelijke koningin ontwikkelen zich nauwelijks nog verder, waardoor het nest van de gastheerwesp voortijdig uitsterft.   

Home