NATUURLEXICON


Gewone Korstvuurzwam

Fusciporia ferruginosa   De Gewone Korstvuurzwam Fusciporia ferruginosa  is een algemene plaatjesloze vlieszwam met een hard korstvormig bruin vruchtlichaam, dat lange stroken vormt. De korst is 1 tot 10 mm dik.

Deze zwam komt voor op stammen en takken van loofbomen (Eik, Beuk, Wilg, Meidoorn) op een voedselrijke bodem.

Home