NATUURLEXICON


Gewone Morielje

Morchella esculenta   


De Gewone Morielje Morchella esculenta is een zakjeszwam met een gele, honingraatachtige hoed, die bij veroudering donkerder wordt. De steel is hol. Deze zwam wordt 8 tot 13 cm hoog.

Deze zwam is een saprotrofe soort die voorkomt op wortels van bomen, struiken en kruidachtige planten, op humeus zand, leem of klei in loofbossen, struwelen en parken, ook op brandplekken.  

Home