NATUURLEXICON


Gewone Oeverlibel

Orthetrum cancellatum   


De Gewone Oeverlibel Orthetrum cancellatum is een algemeen voorkomende libel die van juni tot september te zien is bij allerlei stilstaande en zwak stromende, rijk begroeide wateren met een kiezel- of zandbodem. De wateren zijn eerder voedselrijk.

Deze soort heeft een vleugelspanning tot 8 cm. Deze libel is vaak te zien op stenen of kale bodems.

Deze libel lijkt op de Platbuik Libellula depressa, maar mist de donkere vlek aan de vleugelbasis. Het achterlijf is iets smaller.

Het mannetje heeft een blauwgrijs achterlijf. Het bewaakt continu het territorium en patrouilleert daarom rusteloos langs de oevers. Na even op een tak te hebben uitgerust keren ze vaak terug naar dezelfde plek. Het mannetje is vaak zonnend te zien op onbegroeide plaatsen zoals stenen en kale bodems.

Het vrouwtje heeft een geelbruin achterlijf met 2 evenwijdig lopende lengtestrepen.

Nadat de libel is uitgeslopen uit de larvale huid, verwijdert ze zich meestal ver van het water en is dan jagend langs paden of wegen aan te treffen.


Home