NATUURLEXICON


Gewone Pendelvlieg

Helophilus pendulus   


De Gewone Pendelvlieg Helophilus pendulus is een algemene zweefvlieg. Het gezicht heeft een kale, zwarte middenstreep. De voortarsen zijn zwart. De top van de achterdijen zijn voor de helft tot een derde roodbruin. De soort meet 11 tot 13 mm en is te zien van begin april tot half oktober.

Men vindt deze soort in uiteenlopende biotopen, met een voorkeur voor vochtige graslanden met beschutting in de vorm van struiken, struwelen of bosranden. De zweefvlieg zit vaak op bloemen en is ook in bloemrijke tuinen te vinden.

De larve leeft in rottend plantaardig en dierlijk materiaal in aquatische milieus en komt daarbij onder meer ook voor in dakgoten.

Home