NATUURLEXICON


Gewone Rode Bladloper

Xylota segnis   


De Gewone Rode Bladloper Xylota segnis is een zweefvlieg, die sterk lijkt op een sluipwesp. De rug van het borststuk is bronskleurig met oranjerood, meestal op het midden verdonkerd met een zwart lijntje. Het gezicht is zwart. De onderzijde van de achterdijen heeft 2 rijen grote doorns. De vlieg heeft een lengte van 10 tot 13 mm en vliegt van eind april tot begin oktober.

Deze soort bewoont bossen en komt vooral in de bosrand en op open plekken voor. Daarnaast vindt men de vlieg vaak in door de mens beïnvloede milieus zoals parken, tuinen en houtwallen.

De volwassen vlieg voedt zich met stuifmeel dat op boombladeren terecht is gekomen. De vlieg bezoekt soms schermbloemen, maar men ziet deze zweefvlieg vaker op bladeren dan op bloemen.  

De larve leeft in dood hout, achter schors, in rottende planten, soms ook in nat zaagsel of in sapstromen van bomen.

Home