NATUURLEXICON


Gewone Roofvlieg

Tolmerus atricapillus


De Gewone Roofvlieg Tolmerus atricapillus is een bruine tot bruingrijze roofvlieg met een lengte van 11 tot 17 mm. De dijen zijn aan de voorzijde zwart en hebben aan de achterzijde een rode streep of vlek. De poten zijn variabel getekend.

Deze algemene vlieg kan van eind mei tot begin november worden gezien op droge heidevelden en in bosranden van gemengde bossen, bij voorkeur op droge zandgronden.  

Home