NATUURLEXICON


Gewone Schoorsteenwesp

Odynerus spinipes


De Gewone Schoorsteenwesp Odynerus spinipes is een slank gebouwde graafwesp met een zwart-geel getekend lichaam. Het mannetje heeft zwartgele gekrulde antennes. Het vrouwtje heeft zwarte antennes.

Deze zeldzame soort meet 9 tot 13 mm en komt van begin mei tot begin augustus voor bij leemachtige steilwanden, oevers en grindafgravingen. Deze soort graaft bij voorkeur haar nestgangen in steilwanden. Met door de wesp zelf bevochtigde leem wordt aan de nestopening een buisvormige toegang (“schoorsteen”) gemaakt. Deze buis loopt boogvormig naar beneden. Deze toegang kan een lengte van 5 cm en een breedte van 1 cm bereiken.

Op het einde van de nestgang wordt een broedkamer ingericht. Hierin wordt een gesteeld eitje gelegd. Daarna worden larven van snuitkevers en bladkevers aangevoerd als voedsel voor de uitgekomen larve. Wanneer de broedkamer vol steekt, wordt deze broedkamer afgesloten. Er worden nieuwe broedcellen in zijgangen gemaakt en wanneer alle eitjes zijn gelegd en bevoorraad, wordt het leemmateriaal van de “schoorsteen” gebruikt om het geheel af te sluiten.

De viertandgoudwespen Chrysis mediata, Chrysis viridula en Pseudospinolia neglecta treden op als parasieten bij deze soort.  

Home