NATUURLEXICON


Gewone Schubspinnendoder

Episyron rufipes


De Gewone Schubspinnendoder Episyron rufipes , ook Gewone Roodpootspinnendoder genoemd, is een slanke spinnendoder met rode poten. Deze wesp meet 6 tot 13 mm. Het lichaam van deze wesp is zwart met helderwitte vlekken op de derde rugplaat en meestal ook op de tweede. Soms zijn er ook kleine zijvlekken op de andere rugplaten en meestal een witte stip op de laatste rugplaat.

Deze algemeen voorkomende wesp is van mei tot en met september te zien in droge, warme biotopen zoals groeven, kust- en rivierduinen en zandverstuivingen.

De wesp wordt vaak aangetroffen op Sporkehout Rhamnus frangula, schermbloemen en distels.

Het vrouwtje jaagt vliegend op wielwebspinnen, soms ook op wolfspinnen en strekspinnen. De prooien worden eerst gevangen en ergens tussen de vegetatie verstopt. Nadien graaft het vrouwtje een nest in de grond. Als het nest klaar is, wordt de prooi naar het nest versleept.   

De wesp wordt geparasiteerd door kleptoparasitaire spinnendoders zoals de Gewone Koekoeksspinnendoder Evagetes crassicornis, de Kamkoekoeksspinnendoder Evagetes pectinipes en de Viertandige Koekoeksspinnendoder Evagetes proximus.

Ook dambordvliegen van het genus Metopia parasiteren bij deze soort.


Home