NATUURLEXICON


Gewone Silene-uil

Hadena bicruris


De Gewone Silene-uil Hadena bicruris is een vlinder met een vleugelspanning tot 17 mm. De vleugels zijn grijsbruin met een gele tekening. De ringvlek en de niervlek vormen samen bijna een V. De tapvlek is extra donker gekleurd. Het mannetje is meestal gelig gekleurd. De achtervleugels zijn wit met twee grijze dwarslijnen.

Deze vrij algemene vlinder vliegt in 2, soms ook 3 generaties per jaar, tussen half april en eind september.

De rupsen leven vooral op Avondkoekoeksbloem Silene latifolia, Dagkoekoeksbloem Silene dioica en soms ook Duizendschoon Dianthus barbatus. Ze zijn te vinden van eind juni tot oktober.

Doordat het vrouwtje de eitjes in de bloemen van de waardplant deponeert, draagt het bij tot de bestuiving van deze plant.

De soort overwintert als pop.Home