NATUURLEXICON


Gewone Smaragdgroefbij

Lasioglossum leucopus   


De Gewone Smaragdgroefbij Lasioglossum leucopus is een vrij zeldzame solitaire bij die voorkomt in duinen, heidevelden en open, schrale, bloemrijke grasvegetaties.

Het vrouwtje is metallisch ertsgroen op de kop en het borststuk. Het achterlijf is donker gekleurd. De kop is ongeveer even lang als breed.

Ook het mannetje is metallisch ertsgroen op de kop en het borststuk. Het achterlijf is donker gekleurd. De antennes zijn tamelijk kort.

De bij meet tot 5 mm en vliegt van maart tot eind september. Mannetjes vliegen vanaf juni.

De bij nestelt in de grond en vliegt op verschillende planten, zoals Ereprijs-soorten Veronica species, Muizenoor Hieracium pilosella, Klein Streepzaad Crepis capillaris en Zandblauwtje Jasione montana.

Deze soort komt niet zo vaak voor in het stedelijke gebied.

Het is de gastheerbij voor de Kleine Spitstandbloedbij Sphecodes longulus en waarschijnlijk ook voor de Glanzende Dwergbloedbij Sphecodes geoffrellus.  

Home