NATUURLEXICON


Gewone Snipvlieg

Rhagio scolopaceus


De Gewone Snipvlieg Rhagio scolopaceus is een middelgrote snavelvlieg met een lengte tot 14 mm.

Deze vlieg heeft een korte zuigsnuit. Het borststuk is grijs en heeft 3 lengtestrepen. De poten zijn geelbruin. Het achterlijf is geelbruin en heeft op de bovenzijde zwarte driehoekjes en een zwart uiteinde.

Deze vlieg wordt vaak aangetroffen in een typerende positie, namelijk met het voorste lichaamsgedeelte schuin omhoog, maar de kop naar beneden gericht.

Deze soort komt voor langs bosranden, paden en wegen, soms ook bij gebouwen.

De larven leven in de bodem en voeden zich met wormen, insectenlarven en rottend materiaal.   

Home