NATUURLEXICON


Gewone Spikkelspanner

Ectropis crepuscularia   


De Gewone Spikkelspanner Ectropis crepuscularia is een nachtvlinder die behoort tot de spanners. Hij komt vooral voor in loofbossen, struwelen, parken en tuinen in bosachtige gebieden. Deze vlinder meet 30 tot 40 mm.

Hij vliegt van februari tot november, meestal in twee generaties, soms in drie. Overdag wordt deze soort soms rustend op boomstammen gevonden. De rupsen komen voor van april tot begin september.

De waardplanten van de rupsen zijn diverse loofbomen.

De soort overwintert als pop in de grond.  

Home