NATUURLEXICON


Gewone Sprietspin

Tibellus oblongus   


De Gewone Sprietspin Tibellus oblongus is een spin van natte, schrale grasvegetaties in duinen en andere zandgronden met graspollen.

Deze soort behoort tot de familie van de renspinnen en leeft op grassen. De spin heeft een langgerekt, strokleurig lichaam en meet 7 tot 10 mm. In rust strekt de spin de poten evenwijdig uit langs grassprieten, waardoor ze vrijwel niet opvalt. De spin heeft 2 opvallende donkere stippen op de rug.  

De soort kan worden gezien van begin mei tot eind juli.   


Home