NATUURLEXICON


Gewone Sprinkhanendoder

Tachysphex pompiliformis


De Gewone Sprinkhanendoder Tachysphex pompiliformis is een zwarte wesp met een gedeeltelijk rood achterlijf (voorste helft). De wesp heeft een lengte van 5,5 tot 10 mm. De kop is breed en plat.

Deze algemene sprinkhanendoder bewoont diverse biotopen, zoals loof- en naaldbossen, moerassige heide en zelfs stedelijk gebied.

De vliegtijd is van begin mei tot begin oktober.

Het nest wordt gegraven in open, zandige bodems, vaak op zandhellingen.

De prooien zijn veldsprinkhanen (vooral de genera Chorthippus en Stenobothrus). Eén broedcel kan tot 10 sprinkhanen bevatten. Als parasieten zijn de viertandgoudwesp Chrysis bicolor, de zandgoudwesp Hedychridium roseum en mogelijk ook de Gewone Zandgoudwesp Hedychridium ardens bekend.

Home