NATUURLEXICON


Gewone Steekmier

Myrmica rubra   


De Gewone Steekmier Myrmica rubra is de algemeenste van alle Europese Myrmica-soorten. De werkster is oranjebruin met een relatief fijne sculptuur. De mier meet 4 à 5 mm. Het mannetje is iets kleiner en donkerder dan de werkster.

Deze mier is in zowat alle habitattypes te vinden met uitzondering van zeer warme en droge gebieden en locaties met beperkte en lage vegetatie. Zij kan hoge nestdichtheden bereiken in zowel droge als in vochtige milieus en is in allerlei stedelijke en ook andere habitats vaak de dominantste mier. Deze mier zou vooral vochtige graslanden en bosranden met een zandige of venige bodem prefereren.

In open habitats met een hoge vegetatie en kruidlaag kan de soort met meer dan 100 nesten per 100 vierkante meter als enige mierensoort aanwezig zijn  Deze mier kan tot 20.000 werksters en meerdere functionele koninginnen (tot 600) in één nest herbergen.

De mier nestelt in de grond, dood hout, wortelkluiten of graspollen.

De soort is zeer agressief en zal bij verstoring van het nest snel in de aanval gaan, waarbij zij pijnlijke steken kan toebrengen. Deze eurytope soort is zowat overal te vinden. Deze mier koloniseert zeer snel nieuwe potentiële niches en in parken en tuinen kan men zeer volkrijke kolonies aantreffen.  

De bruidsvluchten worden gehouden tussen juli en september.

Deze mier is ervoor gekend rupsen van het Pimpernelblauwtje Phengaris teleius mee te nemen naar het nest en er de rupsen te voeden.

Het voedsel voor de mierenlarven bestaat uit levende of dode insecten.

Home