NATUURLEXICON


Gewone Strekspin

Tetragnatha extensa   


De Gewone Strekspin Tetragnatha extensa behoort tot de strekspinnen. Het mannetje meet tot 9 mm; het vrouwtje tot 12 mm. Deze spin is van mei tot augustus algemeen te zien op hoge grassen, riet, enz. op vochtige, onbeschaduwde plaatsen.

De spin heeft een zeer slank lichaam en lange poten en gifkaken. Het achterlijf is zilverwit met een paar gele of bruine gegolfde lijnen.

Deze spin bouwt, net als de andere strekspinnen, een wielweb met een gat in het centrum. De spin houdt zich meestal op een grashalm of plantenstengel op terwijl het eerste en tweede paar poten recht vooruit strekt en vierde paar achteruit strekt langs het achterlijf. Met het derde pootpaar klauwt ze zich vast.  Door deze houding en door haar kleur is ze perfect gecamoufleerd. Het mannetje houdt bij de paring met zijn gifkaken de gifkaken van het vrouwtje in bedwang opdat hij zelf geen slachtoffer wordt van zijn gezellin.

 

Home