NATUURLEXICON


Gewone Tandkaak

Enoplognatha ovata


De Gewone Tandkaak Enoplognatha ovata behoort tot de kogelspinnen. Deze spin is meestal egaal wit of geel of ook soms rood-geel.

Deze spin vangt vrij grote prooien (onder meer Gewone Wespen).

In het najaar rolt de spin een blaadje op en kan daar dan met haar eicocon in worden gevonden.

De spin is ongevaarlijk voor de mens.

Home