NATUURLEXICON


Gewone Veldbies

Luzula campestris   


De Gewone Veldbies Luzula campestris is een soort van bossen en heiden, duinen, schrale graslanden en wegbermen met een droge, kalkarme en meestal zure bodem. Het is een kosmopoliet, die een hoogte bereikt van 30 cm. Deze plant bloeit van maart tot mei met rood-bruine bloemen die in een borstelvormige bloeiwijze staan. De bloemen hebben stelen van verschillende lengte. De helmknoppen zijn lang en geel. De bladeren zijn lang en grasachtig. De rand ervan is bezet met lange haartjes. Deze plant wordt via de wind bestoven. Ze heeft een wortelstok.

De vruchten zijn doosvruchtjes met 3 zaden, die voorzien zijn van een mierenbroodje, een aanhangseltje waar mieren verzot op zijn. Mieren verspreiden op die manier de zaden. De plant breidt zich ook uit via zandtransporten en kan worden aangetroffen op opgespoten terreinen.

Home