NATUURLEXICON


Gewone Vijverloper

Hydrometra stagnorum   


De Gewone Vijverloper Hydrometra stagnorum heeft een staafvormig lichaam. Deze wants is zeer slank en heeft een sterk verlengde kop en dunne poten en voelsprieten. De ogen staan op het 2/3 deel van de afstand vanaf de voorkant van de zeer lange kop.  

De wants meet tot 12 mm en komt voor langs en op stilstaand en langzaam stromend water. Deze soort komt vrijwel overal tamelijk algemeen voor. Vaak houdt hij zich verborgen tussen de begroeiing. Hij zoekt voedsel op door met de trillingsgevoelige poten over het water te lopen. Hij maakt hierbij gebruik van de oppervlaktespanning van het water. Hij voedt zich met op het water gevallen insecten. Hij jaagt ook actief op prooidieren.

De eitjes worden afgezet op waterplanten boven het wateroppervlak.

Deze soort overwintert als volwassen dier.

Home