NATUURLEXICON


Gewone Viltbij

Epeolus variegatus   


De Gewone Viltbij Epeolus variegatus is zwart met witte viltvlekken. Deze vrij algemene soort komt voor in de biotopen van de gastheerbijen, ook in het stedelijke gebied. Men vindt deze bij vooral op open, droge terreinen (spoorwegemplacementen, schorren, afgravingen en heidevelden).

Het vrouwtje heeft oranjerood op het rugschildje. De kop, de heupen en de borststukzijden zijn gedeeltelijk bedekt met viltige witte haren. Het hele achterlijf is bedekt met ronde of druppelvormig uitgetrokken viltvlekken. De dijen zijn zwart.

Deze bij vliegt in één generatie van begin juni tot half september.

Het is een koekoeksbij van de Wormkruidbij Colletes daviesanus en waarschijnlijk ook van de Duinzijdebij Colletes fodiens, de Schorzijdebij Colletes halophilus, de Klimopbij Colletes hederae, de Donkere Zijdebij Colletes marginatus en de Zuidelijke Zijdebij Colletes similis. Voor de nectar bezoeken deze bijen vaak dezelfde bloemen als de gastheerbijen.

Het nest bevindt zich in de grond en is via een nestgang te bereiken. De larven overwinteren als pop.


Home